Międzynarodowy Kongres Klimatyczna Regeneracja Miast

Międzynarodowy Kongres Klimatyczna Regeneracja Miast

Kongres Klimatyczna Regeneracja Miast Współpracowaliśmy przy realizacji wydarzenia, którym jest międzynarodowy kongres „Klimatyczna Regeneracja Miast”. Nasz zakres działań dla tego wydarzenia to: Praca nad koncepcją wydarzenia Pomoc przy tworzeniu...