1⃣6⃣ kwietnia dla Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Or_kiestry przygotowywaliśmy streaming na facebooka z Koncertu Charytatywnego SSUJ x Or_kiestra.

🔴Do wykonania zlecenia zapewniliśmy:🔴

➡ 3 kamery w raz z operatorami
➡ realizatorkę wraz z realizatorem wizji

Link do realizacji: http://bit.ly/KoncertUJ

========================
www.szok.biz


LINK