Realizacja debaty kandydatów na rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie