7 kwietnia odbyła się Ogólnopolska Językowa Akademia Rodzica gdzie zajmowaliśmy się realizacją wizji oraz transmisją on-line. Dzięki streamingowi na platformy youtube oraz facebook organizatorzy zaprosili, oprócz publiczności zgromadzonej w hotelu, wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli się pojawić na Akademii.

🔴Do wykonania zlecenia zapewniliśmy:🔴

➡ kamerę wraz z operatorem
➡ realizatorkę umożliwiającą transmisję oraz realizację

========================
www.szok.biz


LINK