1⃣6⃣ kwietnia w Pałacu Krzysztofory dla Instytutu Studiów Strategicznych przygotowywaliśmy streaming na facebooka z konferencji „Pomiędzy NATO a Unią Europejską – wspólne bezpieczeństwo i wyzwania”.

🔴Do wykonania zlecenia zapewniliśmy:🔴

➡ 2 kamery w raz z operatorem
➡ realizatorkę wraz z realizatorem

========================
www.szok.biz


LINK