Znajdujemy się obecnie na Hackatonie 💻 CodePlay by Asseco, podczas którego wykonujemy pełną realizację wizji, a także na miejscu tworzymy materiały filmowe 🎥, jak i również zapewniamy obsługę fotograficzną 📸 z bieżących prac.

Materiały są wyświetlane na dostarczonych przez nas 3 projektorach 📽️ oraz 10 telewizorach 🖥️ i 2 projektorach należących do obiektu Stara Zajezdnia Kraków.

Wydarzenie organizujemy przy współpracy z Twój Event, który dostarczył nagłośnienie i oświetlenie.

‼️ W komentarzu krótki materiał wideo z wydarzenia ‼️ 👇
==========================
www.szok.biz

LINK