Realizacja spotkania on-line dla kandydatów UEK Meeting