Realizacja koncertu on-line dla gorlickich bohaterów